Sökes: smarta produkter till Oceanhamnen!

I Oceanhamnen i Helsingborg växer en ny stadsdel fram med ett unikt avloppssystem. Nu bjuder vi in leverantörer med produkter som passar detta system. Välkommen att anmäla dig till vår träff den 5 april!

Här kommer de nya fastigheterna att anslutas till tre olika rör; ett vakuumrör för toaletter (svartvatten), ett för bad, disk- och tvätt (gråvatten) och ett för kvarnat matavfall.

Nio byggherrar har byggstart i höst. Nu ordnar vi en träff där byggherrar kan få träffa några leverantörer med produkter som passar detta avloppssystem. Här ger vi möjlighet till mingel med byggherrar, presentation av din produkt och mindre utställningsyta för visning.

Har era produkter vad som krävs? Då kan ni få delta i denna marknadsöversikt och presentera den 5 april!

Hur, var, när?

• Datum: Onsdagen den 5 april
• Start: Drop-in & kaffe från kl 9.30
• Slut: Vi avslutar med lättare lunch
• Plats: NSVA Öresundsverket, Atlantgatan 8, 252 25 Helsingborg
• Anmälan: Senast 29 mars via mail till helena.eriksson@sbhub.se

Vad krävs för att få delta som leverantör?
Vi söker leverantörer som kan erbjuda

  • Matavfallskvarnar
  • Vakuumtoaletter
  • Resurssnåla produkter till bad, disk- och tvätt
  • Värmeväxlare lämpade för fastigheter och avloppsvatten

Produkterna ska uppfylla de tekniska krav som avloppssystemet ställer.
De tekniska kraven hittar du här (öppna som pdf) och ska uppfyllas.

Gör en intresseanmälan till helena.eriksson@sbhub.se senast den 20 mars.
Efter genomgång av er produkt återkommer vi till er med besked om ni passar in i denna marknadsöversikt.

Presentation och visning av produkt?

Tänk igenom er presentation, de ska visa hur ni kan lösa behoven i Oceanhamnen (se tekniska krav) Ni kommer ha ca 10 min. Vi kommer även ha en mingelyta med möjlighet till utställning av mindre produkter.

Vad?
Systemsnack: Vakuum, vatten och kvarnteknik i kubik. En träff med information om systemet för VA och matavfall i Oceanhamnen och marknadsöversikt med presentation av lösningar på marknaden.

För vem?
• En träff för byggherrar involverande i byggnation av fas 1 Oceanhamnen och leverantörer vars produkter passar avloppssystemet, hantering av gråvatten samt kvarnsystem för matavfall.
Vem arrangerar?
• Systemsnack anordnas inom ramen för Vinnova-satsningarna RECO LAB och Urban Magma med Sustainable Business Hub, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp), NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings) och Helsingborg stad som avsändare.
• Syftet är skapa ett utbyte mellan byggherrar, marknad och offentlig verksamhet. Målet är att utveckla Oceanhamnen som en hållbar stadsdel genom att stimulera innovativa tekniska lösningar.