49 miljoner till forskningsprogram om smart underhåll av infrastruktur

Miljöstrategiska forskningsstiftelsen (MISTRA) har beviljat en ansökan från RISE för forskningsprogrammet Smart underhåll av infrastruktur. I satsningen från MISTRA går ungefär 8 Mkr till Sweden Water Research och Lunds tekniska högskola.

– MISTRA bjuder in forskare till att arbeta med nästa generations underhåll av infrastruktur. Det är väldigt inspirerande för Sweden Water Research att våra förslag till hur detta kan genomföras har fått stöd, i ett stort och brett upplagt program där vi verkar tillsammans med RISE och kollegor i branschen, säger Kenneth M. Persson.

Den övergripande målsättningen för programmet är att bygga och förmedla kunskap om hur vi kan utveckla ett mer hållbart och effektivt underhålla av infrastruktur, genom att använda ny teknologi och nya metoder för planering, inköp och organisation. Sammantaget blir resultatet effektivare underhåll och förvaltning av infrastrukturer, något som kommer öka tillgänglighet och resiliens i systemen. INFRA MAINT kommer bedrivas inom tre tematiska områden:

  • Hållbart Beslutsstöd, baserat på relevanta och objektiva data
  • Hållbara Affärsmodeller och Organisation
  • Hållbar Kompetensutveckling, för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Sweden Water Research tillsammans med forskningsbolagets ägare NSVA och VA SYD deltar i INFRA MAINT med seniorforskare och tre industridoktorander för att utveckla arbetsmetoder, stärka kompetens och höja nivån av digitalisering i ledningsnäten.

Kontaktpersoner från Sweden Water Research är Kenneth M. Persson och Jesper König

Läs mer
Tilldelningsbeslut från Mistra
Pressmeddelande från RISE

Denna sida ingår i Höjdpunkter från 2018