Banbrytande arbete kring översvämningar av städer

I Malmö och Lund drivs ett unikt forskningsarbete där det samarbetas över akademiska gränser. Forskningsprojektet ska ta reda på hur Sverige kan bli bättre på att förebygga skador från översvämningar. I början av september samlades hela gruppen med forskare i Malmö för att studera goda och dåliga exempel på hur kraftiga regnmassor kan hanteras.

Översvämningar i städer är ett ökande problem i både Sverige och världen och något som många städer har fått uppleva konsekvenserna av under senare år. Klimatförändringar och förtätade städer med mycket hårda ytor är några orsaker till ökningen. Forskningsprojektet ”Hållbar hantering av urbana översvämningar” har pågått i ett år och arbetar på ett banbrytande sätt.

– Det som är så spännande och unikt med vårt arbete är att det är forskare från flera discipliner. Vi använder allas kunskap och gör inte misstagen man lätt gör om man bara ser på sitt område, säger Rolf Larsson, docent i teknisk vattenresurslära vid Lunds Tekniska Högskola och koordinator för projektet.

Förutom Teknisk Vattenresurslära medverkar VA-teknik, Riskhantering och Samhällssäkerhet, Arkitektur och Byggd miljö, Institutet för livsmedelsekonomisk analys samt Centrum för Geografiska Informationssystem, alla dessa från Lunds universitet. Dessutom bidrar Kultur och Samhälle vid Malmö Högskola med sina kunskaper.

Forskningen går bland annat ut på att få fram nya metoder för beräkningsmodeller för som kan beräkna var vatten hamnar vid kraftiga skyfall i städer. Var finns de känsliga områdena, var finns de hårda ytorna, låga punkterna etc. De forskningsresultat som gruppen kommer fram till kan få stor betydelse i framtiden och göra det arbetet mot översvämningar billigare, effektivare samt leda till färre negativa följder vid kraftiga regn i städer.

– Översvämningar i städer har mycket att göra med hur staden är byggd när det gäller arkitektur och gröna områden. Det är viktigt att arkitekter kommer in och kan påverka. Problemen med översvämningar går tvärs igenom samhället vilket gör att myndigheter, kommunala förvaltningar, byggherrar och personer som tidigare inte varit så aktiva i frågan nu måste samarbeta, säger Misagh Mottaghi som är arkitekt och en av doktoranderna som deltar i projektet.

Projektet huvudfinansieras av Formas och medfinansieras av Sweden Water Research, Region Skåne, Höje å Vattenråd, Länsförsäkringar Skåne och Göteborgs stad. Medfinansiärerna tar aktiv del i projektet. Arbete med forskningen ska pågå i två år till och beräknas vara klart i september 2018.

Tillhör projekt

Hållbar hantering av urbana översvämningar