Carina Svensson vald till ordförande i Sweden Water Research

I fredags, den 19 maj, valdes Carina Svensson till ordförande i Sweden Water Research.

Styrelsen består av två ledamöter vardera från de tre ägarorganisationerna NSVA, Sydvatten och VA SYD. Carina Svensson är även förbundsordförande i VA SYD. Ordförandeskapet växlar – precis som vd-skapet – varje år mellan ägarorganisationerna.