Det går bra nu.

VillageWaters och Statusbedömning av ledningsnät är två projekt som i dagarna beviljats anslag, det första från Interreg Baltic Sea Region och det andra från Vinnova.

VillageWaters är ett treårigt samarbete mellan sex länder runt Östersjön som ska utreda möjligheten att hitta ett miljövänligt, kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart avloppssystem för enskilda avlopp i glesbygd, för att implementera i länderna runt Östersjön.

Statusbedömning av ledningsnät ska ta fram metoder som kan inspektera ledningar och hjälpa ledningsnätsägarana att ingripa innan en skada sker. Metoderna kräver varken avbrott i drift eller uppgrävning. Schaktfria metoder och tekniska lösningar efterfrågas hett bland aktörer i både Sverige och globalt. Nya lösningar har därför stor marknadspotential.

 

Tillhör projekt

Pipestatus