EBI arbetar för att inkludera slambiokol i FPR

Sedan sommaren 2022 finns EU:s Fertilising Products Regulation (FPR) på plats för gödselmedel inom EU. Avloppsslam som substrat för pyrolys som sedan kan användas som gödselmedel, slambiokol, är inte med i FPR. European Biochar Industry (EBI) har nu publicerat ett så kallat position paper gällande pyrolys av avloppsslam och slambiokol.

Det vill visa att det finns stöd i litteraturen för att pyrolys av avloppsslam bryter ned patogener, läkemedelsrester, hormoner, antibiotikaresistenta gener, PFAS, PAHs och mikroplaster, att slambiokol kan vara en kolsänka, att slambiokol kan bidra till mindre växthusgasutsläpp från jordbruksmark, att fosforn i slambiokolet är växttillgängligt och att torkning och pyrolys kan vara en energineutral kombination.

Här kan du läsa EBI:s position paper

EBI refererar i sitt position paper till European Sustainable Phosphorus Platforms (ESPP:s) referat från 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar som Testbädd Ellinge anordnade ifjol i Malmö. Du kan läsa det här.

Mer om EU:s FPR kan du läsa här och här.

The European Biochar Industry, EBI, bildades i september 2019 av några av de ledande aktörerna inom den europeiska biokolsindustrin. EBI är en ideell organisation för att främja och stödja den biokolsindustrin.