Forskning har gett resultat – membranrening fungerar för dagvatten

Under ett års tid har projektet REWAISE haft en pilotanläggning i Brunnshög, Lund. Målet har varit att testa membranrening av dagvatten och utveckla metoder för att återanvända regn- och dagvatten för till exempel bevattning eller toalettspolning. Nu vet vi mer - och tekniken fungerar väl!

I Lund har REWAISE testat membranrening för att rena dagvatten. Testerna har gjorts vid Spexardammen i Brunnshög, där REWAISE-pilotanläggning stått under ett år. Syftet är att utveckla platseffektiv teknik för att rena dagvatten för olika användningsområden i fastigheter, till exempel för tvättmaskiner, toalettspolning och liknande.

Pilotanläggningen i Lund har visat att membranreningstekniken fungerar väl för att rena dagvatten från exempelvis bakterier, mikroplaster och metaller. Närmare resultat kommer presenteras när forskarteamet har gjort färdigt alla analyser och rapporter.

Piloten lämnade Lund under hösten 2022 och projektet arbetar nu vidare med att utveckla konceptet och testa tekniken hos fastighetsägare.

Om projektet

REWAISE är ett av fem innovationsprojekt som fått stöd genom ramprogrammet Horisont2020. Målet är att minska användningen av dricksvatten och använda vatten på ett smartare och effektivare sätt.

Syftet med den svenska delen av projektet är att undersöka hur vattenanvändningen kan förbättras med exempel från stadsutvecklingsprocessen i Sege Park och Brunnshög. Det gör vi genom nya lösningar som fokuserar på att skörda och återanvända dagvatten, lokala kretslopp med näring från urinsorterande toaletter samt digitala metoder.

REWAISE är ett samarbete mellan aktörer och  vattenföretag från Spanien, Storbritannien och Sverige. Det svenska partnerskapet består av VA SYD, Lunds universitet, Malmö stad, Lunds kommun, MKB, Parkering Malmö, WIN Water, Sweden Water Research och SLU Uppsala. VA SYD samordnar det svenska partnerskapet.

Läs mer om projektet och anmäl dig till nyhetsbrevet här

Tillhör projekt

REWAISE