Future City Flow har beviljats medel från Vinnova

Urbaniseringen utmanar vårt sätt att hantera vatten. Översvämningar och utsläpp av avloppsvatten är en fara för invånare och miljö. En hållbar stad kontrollerar flödena.

Med projektet Future City Flow har Sweden Water Research blivit beviljade medel av Vinnova inom ramen för utlysningen: Utmaningsdriven innovation.

Målet med projektet är att utveckla beslutsstödsystem så att den hållbara staden kan kontrollera sina vattenflöden utan att översvämningar sker och orenat avloppsvatten släpps ut i miljön.

– Genom att ta fram verktyg för aktiv styrning av vattenflöden i samhället och effektiva reningstekniker vill vi bidra till att samhällets vattenhantering blir mer uthållig än den är idag, säger Marinette Hagman vice forskningschef på Sweden Water Research

Samarbetspartners
Projektet är ett samarbete mellan: NSVA, Göteborgs kommun – Kretslopp och vatten, Water Innovation Accelerator, 4IT, Cactus Univeiw AB, C/o Swepur, Gryaab AB, DHI Sverige AB, Lunds Universitet (Institutionen för kemiteknik) och Sweden Water Research.