Gemensamma utmaningar och investeringar för Öresund

Inom projektet ÖReWise träffades företrädare för VA-verksamheterna för att tillsammans hitta lösningar på gemensamma utmaningar för Öresund och investeringar i klimatanpassningsåtgärder.

Ett speciellt möte utspelade sig på RecoLab i Helsingborg i januari 2022 inom projektet ÖReWise. Här träffades företrädare för de största VA-verksamheterna på båda sidor av sundet för att tillsammans hitta lösningar på gemensamma utmaningar för Öresund och investeringar i klimatanpassningsåtgärder och då inte minst avseende skyfall.

Det finns mycket att samarbeta om runt Öresund. Framför allt finns en gemensam havsmiljö att ta hand om och stora behov av klimatanpassning som kommer kräva både grön innovation och stora investeringar de kommande åren.

Nästa steg är att sätta samman danska och svenska experter för att konkretisera samarbeten och projekt. Det krävs inte bara experter från VA-bolagen, utan också från kommuner, regioner, forskning och företag. Vi kommer att arbeta med denna process under våren.

Sweden Water Research leder arbetet tillsammans med Det Nationale Netværk for Klimatilpasning och Greater Copenhagen med stöd från bland annat Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Vi ser fram emot att berätta mer om nästa steg i arbetet.

På bilden ser du från höger till vänster: 

Joel Olthed, förbundsdirektör för VA SYD; Allan Bruus, vattenchef på Forsyning Helsingør A/S; Dan Fredskov, plan och projektchef på BIOFOS; Frank Brodersen, frontperson för Det Nationale Netværk for Klimatilpasning; Carsten Nystrup, direktör för Novafos och Henrik Aspegren, chef för Sweden Water Research. Även HOFOR A/S, NSVA – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp och Kristianstad kommun skulle ha medverkat på RecoLab, men Covid-läget gjorde att alla inte hade möjlighet att delta.