Grattis Angelica Lidén som disputerade den 28 oktober

Titel på avhandlingen är Safe drinking water in a changing environment, Membrane filtration in a Swedish context.

Den 28 oktober är disputerade Angelica Lidén, som varit verksam som industridoktorand på Sydvatten och avdelningen för Teknisk Vattenresurslära på LTH. Fokus ligger på en förbättrad reduktion av organiskt material inom dricksvattenproduktion med hjälp av membran. Stort grattis och lycka till framöver Angelica!