Grattis till Avlopps & Kretsloppspriset 2018!

I år går Avlopps & Kretsloppspriset till Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman för stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg. Marinette Hagman är forsknings- och utvecklingschef på NSVA och en av tre forskningschefer på Sweden Water Research.

Avlopp & Kretsloppspriset delas varje år ut under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Pristagare är en person eller en grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna. Som på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet.

2018 års pris till Helsningborgs stad, NSVA och Marinette Hagman

2018 års pris går till Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman för stadsförnyelseprojektet H+.

– Med projektet H+ är Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman stora inspiratörer för framtidens kretsloppsanpassade avloppssystem! De utvecklar och sprider dessutom viktig kunskap om hur kommunala och privata aktörer kan samarbeta för att bygga och driva sådana system, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Priset känns som en bekräftelse på att allt arbete vi lagt ner uppskattas av många och jag hoppas att vi i Helsingborg kan inspirera andra, samtidigt som vi bidrar till att utvecklingen tar ett litet steg framåt mot hållbarare systemlösningar, säger Marinette Hagman på NSVA.

Juryns motivering

Helsingborgs Stad och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) bygger genom stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg Sveriges första kommunala system med vakuumuppsamling av klosettvatten i tät urban miljö för näringsåterföring till produktiv mark. Projektet genomförs med en gemensam vision och i nära samarbete med stadens planeringsavdelning, NSR (Nordvästra Skånes Renhållning), och andra kommunala bolag. NSVA:s arbete med att utreda och planera för, och informera bl.a. byggherrarna om, ett sorterande avloppssystem har givit mycket kunskap om framtidens hållbara VA-försörjning vilket är av stort värde för kommuner och aktörer i Sverige och internationellt. Kunskapen täcker många aspekter, som teknisk utveckling och juridik, och även tvärvetenskaplig och tvärinstitutionell samverkan.

NSVA med Marinette Hagman i spetsen har utvecklat arbetssättet och aktivt delat med sig av lärdomar och erfarenheter. Marinette arbetar brett, konstruktivt, engagerat och med stort kunnande för att testa bättre kretsloppslösningar – allt från nya processlösningar på reningsverk till nya systemlösningar som i H+. Arbetet med H+ är banbrytande och genom det tar hela Sverige ett stort kliv närmare ett rent kretslopp av näring mellan stad och land.

Läs mer om priset här

Denna sida ingår i Höjdpunkter från 2018