Hej Kristofer Hägg

Den 18 december tog Kristofer Hägg sista klivet på sin väg som doktorand och disputerade med sin avhandling om rening av dricksvatten. Men vad är egentligen hans största lärdom från doktorandtiden? Vi passade på att ställa några frågor till Kristofer i samband med disputationen.

Grattis till disputationen Kristofer – vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen visar hur olika metoder kan användas för att rena vatten genom kemisk fällning och konstgjord grundvattenbildning. Arbetet har följt utmaningarna som Skånes dricksvattenförsörjning står inför. Resultaten kommer att bidra till det pågående arbetet att säkra produktionen av dricksvatten i södra Sverige.

Länk till avhandlingen: “Modern Artificial Recharge Plants – Combining chemical flocculation with aquifer recharge“.

Vad är det viktigaste du lärt dig under din tid som doktorand?

Givetvis är ämneskunskapen en viktigt del i det jag lärt mig men jag tror verktygslådan man har byggt upp för att självständigt ta in ny kunskap, hitta kunskapsluckor och tackla nya problem är desto viktigare.

Vad ska du göra efter disputationen?

Jag kommer fortsätta att jobba med forskning och utveckling på Sydvatten.

Om disputationen

Kristofer Hägg försvarade sin avhandling “Modern Artificial Recharge Plants – Combining chemical flocculation with aquifer recharge“ fredagen den 18 december 2020. Missade du Kristofers disputation finns den att se på YouTube: https://youtu.be/zVidpCi-HzM

Kontaktuppgifter och publikationer

Här hittar du mer information om Kristofer (länk till medarbetarsida).