Inbjudan workshop 13/10: vilka är jordbrukets behov när det gäller nya toalettlösningar?

Avlopp i en cirkulär ekonomi kräver ett nytt toalettsystem – vilka är jordbrukets behov?

Seminariet är indelat i två delar. Första delen innehåller föredrag som berör jordbrukets generella krav på gödselmedel och syn på kretsloppsprodukter. Dessutom beskrivs projektet Uricycles nya urintorkande systemlösning för återföring av urban växtnäring till jordbruket.

Andra delen fungerar mer som en workshop där vi diskuterar frågeställningar som: Finns det ytterligare krav som kretsloppsprodukter måste ta hänsyn till? Hur ser gödslingen ut i framtidens jordbruk? Vilka olika gödselprodukter behövs?

När och var?

Måndagen den 13 november kl. 10:30-15:00 på Scandinavian Center (VA SYDs huvudkontor), Hjälmaregatan 3, Malmö.

Vem är seminariet för?

Vi bjuder in lantbrukare, bransch- och intresseorganisationer, gödseltillverkare, gödseldistributörer och forskare att delta.

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 november via email till david.gustavsson@vasyd.se.

Om projektet Uricycle

Uricycle är ett Vinnova-finansierat projekt (UDI steg 1 – initiering) som syftar till att diskutera, bedöma potentialen och vidareutveckla en urintorkande systemlösning som har utvecklats av Sveriges Lantbruksuniversitet. Målet är att producera ett pulver, en mix av torkat urin och exempelvis biokol, som är ett kommersiellt gångbart gödselmedel med ett kväveinnehåll på minst 15 procent.

Läs mer här.

Tillhör projekt

Uricycle – urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp