Intelligenta ledningar, badvattenkvalitet och bakterier – så blev SWR-dagen 2020

Sista fredagen i november arrangerade vi årets Sweden Water Research-dag, precis som vanligt - fast ändå inte. Istället för nätverkande och mingel blev det istället den första helt digitala SWR-dagen. Mer än 380 tittare tog del av SWRs resa framåt - från start-up till scale-up.

Sista fredagen i november arrangerar vi årligen Sweden Water Research-dagen för att dela med oss av den kunskap och utveckling som forskningen bidragit med under året. Normalt ligger stort fokus på nätverk och att mötas, men i år fick vi tänka om och det blev den första helt digitala SWR-dagen sedan start 2014.

Men digitalt har också sina fördelar och på detta sätt kunde vi nå mer än 380 tittare i Sverige, Norge och Danmark – nytt rekord i både antal och bredd på publik. Det blev en förmiddag med visioner framåt, uppföljningar på de spännande projekt som presenterades förra året, detektivarbetet med badvattenkvalitet, bakterieresor, en nybakad doktor och det intelligenta ledningsnätet.

Från start-up till scale-up

Henrik Aspegren, VD för Sweden Water Research, inledde med att berätta vad som händer med bolaget och hur vi jobbar framåt. Vid sin sida hade han Maria Sätherström Lantz, VD för WIN Water och årets moderator. SWR:s ägare – NSVA, Sydvatten och VA SYD, står inför omfattande framtida investeringar för att kunna möta behoven av vattentjänster i en region med stark tillväxt och höga förväntningar på att  bidra till utvecklingen av  en cirkulär ekonomi. Sweden Water Research har under året arbetat med att strukturera och fokusera arbetet. Resultatet har blivit nya verksamhetsmål, 8 nya fokusområden och uppbyggnaden av kompetensteam.

Länk till Henriks presentation finns här (öppna som pdf)

Snabbare väg till rätt lösning med forskning & utveckling

Maria Sätherström Lantz presenterade vad WIN Water gör, och hur WIN driver utveckling i vattenbranschen med innovation och matchmaking.

Länk till Marias presentation finns här (öppna som pdf)

Josefin Barup, VA SYD, och Sandy Chan, Sydvatten träffades för två år sen på SWR-dagen. Det blev en match made in heaven och har utvecklats till en spännande utvecklingsresa för bolagen inom dricksvattenområdet. De berättade om sin vision – att bli snabbare än bakterierna – och sina projekt, bland annat Supermätpunkten. 

Länk till Sandys och Josefins presentation finns här (öppna som pdf)

Fyra sittande kvinnor på rad vid havet.Catherine Paul, Lunds universitet fortsatte att berätta hur detektivarbetet bakom dåligt badvatten går till i projektet Urbana bad. Under 2019 och 2020 testade forskarna vid Lunds universitet sediment på havsbotten runt Helsingborg för att se om de innehöll några levande E.coli bakterier. Svaret blev ja, forskarna fann levande kolibakterier i sedimentet på havets botten. Nu går projektet vidare med att förstå om bakterierna kan ta sig från sedimentet till stränderna och påverka badvattenkvaliteten eller om bakterierna som skapar otjänligt badvatten kommer någon annanstans ifrån.

Länk till Catherines presentation finns här (öppna som pdf)

Från doktor till…

Foto på Jing Li i labbet. Foto: Shokoufeh SalimiJing Li disputerade i mars 2020 med sin avhandling ”Managing Eutrophic Waters in Artificial Recharge Plants – Cyanotoxin risk in Swedish freshwaters”, som handlar om cyanobakterier i svenska ytvatten. Vi fick höra mer om hennes forskning och vad en nybakad vattendoktor gör. I Jings fall är det till exempel DiCyano – en ny digital plattform för att hantera risker med cyanobakterier i dricksvatten.

Länk till Jings presentation finns här (öppna som pdf)

Det intelligenta ledningsnätet

Hur vi går från att reparera den ledning som sprang läck i går till att åtgärda den ledning som kommer att springa läck i morgon?

Jesper König, Sweden Water Research, berättade om projektet Ordning i RörANN som har artificiell intelligens använts för att ge ett bättre underlag för riskbedömningar av läckor på ledningsnätet. Kortfattat kan man säga att med AI-teknik kan vi bli bättre på at hitta rätt ledningar och byta dem innan de går sönder – men också att om man har ett aktivt arbete med att leta läckor så kommer man också hitta fler.

Länk till Jespers presentation finns här (öppna som pdf)

Victor Pelin, VA SYD påminde om att vi faktiskt har ledningar i bruk som är 40 år äldre än Titanic. Det är ett perspektiv som är viktigt att ta med – det vi arbetar med inom VA-branschen är ofta mycket långsiktigt. Det finns så många outforskade möjligheter med ledningsnätet. Och det finns mycket vi kan, som vi inte vet. Vi behöver bli bättre på att jobba gränsöverskridande och koppla in nya kompetenser till de befintliga. Digitaliseringen lyfts ofta som en lösning, det kanske den inte alltid är men kan vara en igångsättare.

Länk till Viktors presentation finns här (öppna som pdf)

Vad har hänt sen sist?

Ellen Edefell, doktorand på Sweden Water Research återkopplade om en hel del av det vi berättade om på förra årets SWR-dag och det som händer just nu.

Hela tre disputationer är på g innan nyår:

Less is more - projektlogotypSeminariet ”Ett fjärde reningssteg?” hålls den 15 december, om organiska mikroföroreningar. Då kan man få höra mer om projektet Less is More och forskningen på Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet.

Bolmens forskningsstation
2017 öppnades forskningsstation Bolmen som har fokus på miljöövervakning och effekter av klimatförändringar. Den är också del av SITES, som bidrar till nationella och internationella samarbeten.

Tre SWR-doktorander är kopplade till forskningsstationen: Clemens Klante, Anna Borgström och Laura Giese. Anna Borgström kom under hösten ut med rapporten ”Lake Bolmen – past, present and future”, som visar nuvarande situation men också trender över tid när det gäller brunifiering, övergödning och klimatförändring.

Reco Lab,
Bygget av Reco Lab (Recovery lab) pågår som bäst i Helsingborg, på H+ området. I början av 2021 börjar testbädd och driften att köras och lite senare under våren kommer showroom att invigas. Nya typer av möten mellan organisationer och allmänheten kommer kunna ske efter invigningen som planeras i maj, bland annat simuleringsverktyg för Future City Flow. Kontakt: Amanda Haux, NSVA. En doktorand är knuten till projektet: Juho Uzkurt Kaljunen.

Future City Flow
Projektet inkluderar både VA-bolag och organisationer som jobbar med lösningar för att skapa ett beslutsstödsystem för hållbar vattenhantering i samhället. Future City Flow har stöd från Vinnova och just nu testar man praktiskt fram till december 2021. Följ projektet via futurecityflow.se eller på LinkedIn.

Salar Haghighatafshar disputerade 2019 med sin avhandling kring blågröna dagvattenlösningar. Just nu arbetar han som postdoc på Lunds universitet med undervisning men även projektet REWAISE. REWAISE är ett innovationsprojekt, som handlar om att använda vatten på ett smartare sätt och minska dricksvattenanvändningen. Doktorand Mina Takil arbetar också i projektet tillsammans med Salar.

Och sist men inte minst – glöm inte att vi ses igen den 26 november 2021!