Intresseanmälan – torka och pyrolysera ert slam i Testbädd Ellinge

I augusti 2023 kommer pilotanläggningen inom Testbädd Ellinge påbörja sin drift. Projektet söker nu intresserade VA-bolag som vill skicka sitt slam till anläggningen.

  1. Skicka en intresseanmälan till david.gustavsson@vasyd.se senast 20 mars 2023
  2. Intresserade erhåller en enkät där uppgifter om reningsverket samt slaminnehåll ska fyllas i
  3. Driftplanering under våren
  4. Kostnaderna är inte helt klarlagda men kommer att inkludera en engångsgrindavgift, transportkostnader och analyskostnader
  5. Skicka slam i storsäckar (cirka 1 ton/säck, 3-10 säckar)
  6. Möjlighet att närvara vid behandling av eget slam
  7. Ta emot eget slambiokol och eventuella slamrester

tältliknande konstruktion