”Jag är stolt över vårt bidrag till VA-branschen!”

Marinette Hagman har rekryterats till DHI Sverige och lämnar Sweden Water Research och NSVA efter många, innehållsrika år som forskningschef.

Du har varit med sedan starten med Sweden Water Research – vad tycker du har varit häftigast på den här resan?
-Det är så mycket som har varit häftigt, men att få vara med och utveckla en organisation är en mycket lärorik resa. Det som känns roligast är att se hur skaran av medarbetare växer, både till antal men framförallt som människor. Och hur mycket mer och fler spännande saker man kan åstadkomma när man arbetar tillsammans!

Vad är du särskilt stolt över med Sweden Water Researchs arbete?
-Jag är stolt över att vi kunnat bidra till VA branschen med både ny kunskap och förhoppningsvis mer energi så att andra också ser fördelarna med att samverka kring forskning och utveckling.

Var tror du att Sweden Water Research är om fem år?
-Om fem år hoppas jag att vi ser att våra moderbolag för fullt håller på att tillämpa den kunskap som Sweden Water Research bidragit till att ta fram. Jag tror också att fler VA-organisationer är inkluderade i Sweden Water Researchs verksamhet, som delägare eller på annat sätt associerade.

På DHI blir Marinette avdelningschef och kommer att fortsätta arbeta med utveckling inom vatten. Hon blir därmed kvar i Sweden Water Researchs nätverk. DHI och Sweden Water Research har redan pågående samarbete inom bland annat projektet Future City Flow.

Stort tack Marinette för allt du bidragit med, både som forskningschef och kollega!