Jennifer Ekholm – första doktoranden inom AGNES

Välkommen Jennifer Ekholm som blir första doktorand i projektet AGNES II. Hon kommer arbeta med en fullskalestudie av implementering av aerobt granulärt slam i Sverige.

På Österröds avloppsreningsverk (ARV) i Strömstads kommun ska Nordens första reaktorer med aerobt granulärt slam (AGS) implementeras vid en uppgradering av verket. Strömstads kommun, Sweden Water Research och en rad andra intressenter ha startat upp ett projekt kring uppstarten och de efterföljande driftåren. Projektet har erhållit pengar från Svenskt Vatten Utveckling (SVU 17-122). AGS-reaktorerna i Strömstad startar förhoppningsvis upp under juni månad i år.

Jennifer Ekholm är nu anställd som doktorand på Chalmers för att vara den forskare som gör det huvudsakliga vetenskapliga arbetet inom projektet som kallas AGNES II – Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige, en fullskalestudie.

Jennifer blev klar med sina civilingenjörsstudier i Ekosystemteknik på Lunds Tekniska Högskola (LTH) i Lund förra året. Hennes examensarbete handlade om nitrifikationshämning i industriellt avloppsvatten. Hon deltog också i ett sommarprojekt på VA SYD sommaren 2018 och har jobbat som guide i Vattenhallen på LTH under hösten 2018.

Första framträdandet för Jennifer var på på IWAs Granular Sludge Conference i Delft, Nederländerna 18-21 mars, där hon och fyra kollegor från AGNES-gänget deltog, med inte mindre än tre presentationer.

Tillhör projekt

AGNES – Aerobt granulärt slam