Kan man samsas kring en sjö?

Det är en av många frågor som belyses i ett nytt examensarbete från Lunds Universitet.

Emma Fältström är student på mastersprogrammet i Miljö-och Hållbarhetsvetenskap (LUMES) och har skrivit sitt arbete inom ramen för Sweden Water Research projektet Vårt självklara vatten. Examensarbetet utgår från intervjuer med personer som är verksamma runt Ringsjön inom turismsektor, skogs- och jordbruksnäring, dricksvattenproduktion samt miljö- och avloppsverksamhet.

Välkommen att lyssna på när Emma Fältströms presenterar sitt examensarbete Thicker than water.

Tid: Onsdagen 10 juni, 10-12, presenterar Emma Fältström sitt examensarbete.
Plats: Sydvatten, Hyllie Stationstorg 21 i Malmö.
Anmälan: O.s.a. till anna-karin.wickstrom@sydvatten.se senast 8 juni (begränsat antal platser).