Kretslopp sluts med nytt toalettsystem

Inom ramen för projektet REWAISE är nu den första prototypen av ett innovativt toalettsystem installerad på VA SYDs huvudkontor i Malmö. Toalettsystemet torkar urin till en torr växtnäring, direkt under toaletten. Genom att sortera ut urinen kan det mesta av näringen återvinnas ur avloppet. Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har arbetat fram det nya systemet, som ska testas i Malmö och Lund.

I urinen finns cirka 75 procent av den växtnäring som lämnar hushållen via avloppet. Genom att sortera ut urinen direkt i toaletten och torka det till ett pulver istället för att späda ut det i ledningarna till avloppsreningsverket, så kan näringen gå direkt tillbaka till kretsloppet och användas för växter och odling lokalt.

Den nya toaletten har ett unikt system som inte bara sorterar ut urinen från det övriga avloppsvattnet i toaletten, utan även torkar den till ett pulver. Urinpulvret är stabilt och lagringsbart till odlingssäsongen. Den värdefulla växtnäringen sorteras ut direkt istället för att skickas till avloppsreningsverket där en mindre del av växtnäringen kan utvinnas. Dessutom minskar både klimatpåverkan och risken för övergödning i sjöar och hav.

−Vår teknik är den första i sitt slag som omvandlar alla näringsämnen från urinen till ren, torr växtnäring. Dessutom gör vi det direkt under toaletten. Det finns inget behov av att ändra ledningarna i fastigheten, vilket gör det möjligt att installera systemet i både nya och gamla fastigheter. Steget från utveckling i vårt labb på SLU till den första implementeringen av prototypen är avgörande för att vi ska kunna skala upp vårt arbete, säger Jenna Senecal, forskare och medutvecklare av tekniken på SLU.

Den första prototypen av toalettsystemet installeras på VA SYDs huvudkontor i Malmö, för test och utvärdering. Under 2021 kommer ytterligare två toaletter installeras i stadsutvecklingsområdena Brunnshög i Lund och Sege Park i Malmö. Det görs inom projektet REWAISE som har målet att använda lokala resurser på ett smartare och effektivare sätt.

-Samarbetet mellan forskning, innovationsföretag och offentlig sektor är otroligt viktigt för kunna utvärdera nya lösningar och metoder i praktiken. Det är väldigt roligt att synliggöra kraften i samarbete när forskning- och utveckling lett till en prototyp som kan praktiskt tillämpas genom installationen på VA SYDs huvudkontor. Nu ska prototypen testas och utvärderas av både forskare och användare. Framöver kommer vi installera ytterligare två toaletter till inom REWAISE Living Lab Skåne, säger Therese Jephson, strategisk projektledare för REWAISE.

Nu tar forskarna tekniken vidare genom sitt startföretag, Sanitation360, tillsammans med designföretaget EOOS Next. Forskarna fortsätter att arbeta med att utveckla systemet och torktekniken för kommersialisering.

Torkat pulver

Torkat pulver

Fakta om toalettsystemet

  • Unikt nytt toalettsystem, som torkar urinen till växtnäring direkt under toaletten. Bakom systemet står forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Toaletten är en ny urinledande toalett tillverkad av Laufen.
  • Den första prototypen av toalettsystem installeras i Malmö på VA SYD. Under 2021 kommer ytterligare två toalettsystem installeras i Sege Park, Malmö och Brunnshög, Lund.
  • Det nya toalettsystemet extraherar vattnet från urinen och ger en torr, säker växtnäring.
  • Systemet behandlar upp till 6 liter per dag (ungefär 25 till 30 toalettbesök).
  • Torkning ger enklare lagring och transport av näringsämnen till lokal odling.
  • Urinen utgör bara 1 % av volymen, men innehåller cirka 75 % av de näringsämnen som finns i avloppsvattnet.

Fakta om projektet REWAISE

  • REWAISE står för REsilient WAter Innovataion for Smart Water Economy och pågår från 2020 till 2025.
  • Projektet har fått stöd av det europeiska ramprogrammet Horisont2020 och är ett samarbete mellan 24 partners i 11 länder.
  • Den svenska delen projektleds av VA SYD och arbetar med att undersöka hur vattenanvändningen kan förbättras med exempel från stadsutvecklingsprocessen i Sege Park i Malmö och Brunnshög i Lund.
  • Partners i den svenska delen av projektet är Lunds kommun, Lunds universitet, Malmö stad, MKB, P-Malmö, SLU, Sweden Water Research, VA SYD och Win Water.

Tillhör projekt

REWAISE