Kunskapsutbyte på Sjölunda avloppsreningsverk

Vad har en dagvatten- eller dricksvattenforskare på ett avloppsreningsverk att göra?

Jo, förutom att bredda sin kompetens får de en inblick i andra delar av vattenforskningsvärlden. Dessutom behöver ägarorganisationernas – i det här fallet VA SYD – personal veta mer om vad Sweden Water Research doktorander forskar om. Intressanta diskussioner, många frågor från alla håll och idéer för framtiden blev resultatet. Nästa gång kanske vi ses på Vombverket?

På bilden Maja Ekblad som forskar i projektet Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV.

Tillhör projekt

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV