Läs Sweden Water Researchs årsredovisning

Forskningsbolagets årsredovisning för 2017 uppvisar en bred verksamhet med massor av spännande nyheter, intressanta projekt och givande samarbeten.

2017 var året då Sweden Water Research…

  • började anställa egen personal i bolaget (tidigare har all personal suttit i moderorganisationerna Sydvatten, NSVA och VA SYD.
  • tillsammans med sju svenska universitet startade en vattenforskarskola för våra doktorander.
  • arrangerade en välbesökt konferens om mikroplaster i Malmö i samarbete med IWA Sverige, Havs- och vattenmyndigheten och Svenskt Vatten.
  • genomförde historiens tredje Sweden Water Research-dag med allt från doktorandpresentationer till övergripande perspektiv på VA-utveckling i dåtid och framtid.
  • fortsatte bedriva ett starkt forskningsarbete nära ägarkommuner.

Läs årsredovisningen här