Många höjdpunkter från forskningsåret 2018

2018 var ett händelserikt år i forskningsbolaget Sweden Water Research. Nu sammanfattar vi det gångna året i vår årsredovisning.

Sweden Water Research växer, vi blir fler anställda, fler doktorander och engagerar oss i allt fler projekt.

Ju fler vi är desto fler blir våra kontaktytor och möjligheter att initiera nya samarbeten och driva på för mer forskning och innovation inom vattensektorn.

Nu redovisar vi med stolthet en stor del av det vi åstadkommit under det senaste åren, vi sammanfattar 2018 med utvalda höjdpunkter i vår digitala årsredovisning.

Sommaren 2018 var varm och torr och frågor om klimatanpassning, dricksvatten och resursåtervinning har seglat upp på agendan. Sweden Water Research är mer relevant än någonsin. Bättre vetande om vatten bryter ned faktaresistens och minskar risken för misstag och felbeslut. Alla vinner på att bygga lärande organisationer. Förmodligen kommer Sweden Water Researchs kunskap och resultat i ännu högre grad i framtiden att finnas i en kran nära dig.

Läs Sweden Water Researchs årsredovisning – höjdpunkter 2018