Mikroplast – eftertanke och mer kunskap behövs

"I nuläget önskar vi att ansvariga aktörer tänker efter före. Analysprotokoll är inget värda om de inte kan tolkas och användas på ett ändamålsenligt sätt."

Sweden Water Researchs Hans Bertil Wittgren och Anders Finnson från Svenskt Vatten skriver i ett debattinlägg att intersset för att kartlägga mikroplaster är stort men att provtagnings-, provhanterings- och analysmetodiken för dricksvatten, recipient, avloppsvatten, slam och jord är i sin barndom.

Läs inlägget här

Denna sida ingår i Höjdpunkter från 2018