NOM 6, Specialistkonferens i Malmö

7-10 september 2015 samlas en tvärvetenskaplig grupp forskare och ingenjörer från hela världen i Malmö för att dela rön och diskutera forskningsresultat inom området naturligt organiskt material (NOM) i vatten.

Halterna av löst organiskt material tycks öka i många av världens vattendrag som därmed blir allt brunare. En förklaring till brunifieringen kan vara klimatförändringar men det finns även andra bakomliggande orsaker till att fenomenet uppstår.Den internationella specialistkonferensen NOM 6 syftar till bättre förståelse av dynamiken och effekterna av NOM i akvatiska system.

NOM 6 arrangeras av International Water Association (IWA), Lunds universitet och Sydvatten. Sweden Water Research är samarbetspartner och en av guldsponsorerna.

NOM 6 i Malmö, öppnas i nytt förnster