Ny artikel: Påverkas bakteriesamhällena i marina sediment av mänsklig aktivitet?

Artikeln “Marine sediments are identified as an environmental reservoir for Escherichia coli: Comparing signature-based and novel amplicon sequencing approaches for microbial source tracking” undersöker hur bakteriesamhällena i marina sediment förändras längs en kuststräcka, för att försöka avgöra om de påverkas av mänsklig aktivitet.

Bakom artikeln står Ellinor Frank, industridoctorand på Sweden Water Research och Lunds universitet, tillsammans med Jon Ahlinder, Therese Jephson, Kenneth M Persson, Elisabet Lindberg och Catherine J. Paul.

De använder sig av flera olika metoder av källspårning. Och ja, de kan se att vid detta provtagningstillfälle så syns det en trend att fekala bakterier minskar i koncentration i sedimenten med ökande avstånd till reningsverket.

Läs artikeln här.

Tillhör projekt

Utvärdering av sediments bakteriella innehåll med koppling till badvattenkvalitet

Urbana bad