Ny doktorand ska titta på ungdomars karriärintressen

Välkommen säger vi till Laura Giese - ny doktorand i ett samarbete mellan Sweden Water Research och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Lauras forskning syftar till att förstå hur socialpsykologiska faktorer påverkar ungdomars karriärintressen, och könsskillnader i dessa, för utbildningar och yrken som har med vattenförsörjning och kretslopp att göra.

I sitt arbete kommer hon att utvärdera effekterna av två av Sweden Water Researchs moderbolags pedagogiska verksamheter och hur de kan öka ungdomars intresse för vattenbranschen. De pedagogiska verksamheterna är VA SYDs kunskapscentrum Kretseum i Malmö och Sydvattens tvärvetenskapliga vattenkurs Tänk H2O vid Bolmen.

Laura har läst masterprogrammet i psykologi med inriktning socialpsykologi och arbets- och organisationspsykologi vid Lunds Universitet och tog sin examen 2017. Hon är doktorand i ett samarbete mellan Sweden Water Research och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Här hittar du mer information om Laura Giese.