Ny rapport om mikroplast i dricksvatten

Mikroplast i dricksvatten från Vombverket i Skåne har analyserats när det gäller antal partiklar, massa och polymertyp. Resultaten tyder inte på någon nämnvärd belastning av polyeten från två långa ledningar av olika ålder. Innehållet av mikroplast verkar vara 500 till 5 000 gånger lägre i det undersökta vattnet än i förpackat dricksvatten. Det visar en rapport från Svenskt Vatten Utveckling.

De senaste åren har intresset ökat för mikroplast i dricksvatten, inte minst på grund av oro för människors hälsa, särskilt när det gäller små mikroplastpartiklar och nanoplast. Begreppet mikroplast används ofta för storleksintervallet 0,001−5 000 µm och begreppet nanoplast för intervallet 0,001−1 µm.

Svenskt Vatten Utveckling-rapporten “Mikroplast i dricksvatten” (2020-14) tar upp resultat från två delprojekt. I det ena undersöktes eventuellt tillskott av mikroplast från distributionsledningar av plast med framför allt infraröd bildteknik, i det andra analyserades nanopartiklar med delvis nya metoder.

Kan plastledningar bidra till mikroplast i kranvattnet?

Kan plastledningar för distribution av dricksvatten bidra till förekomst av mikroplast i kundernas kranvatten? Mikroplast i dricksvatten från Vombverket i Skåne har analyserats när det gäller antal partiklar, massa och polymertyp. Och resultatet? Det tyder inte på någon nämnvärd belastning av polyeten från två långa ledningar av olika ålder. Innehållet av mikroplast verkar vara 500 till 5 000 gånger lägre i det undersökta vattnet än i förpackat dricksvatten.

Om rapporten

Författare till rapporten: Inga Vanessa Kirstein, Allesio Gomiero, Mats Leeman, Jes Vollertsen, Hans Bertil Wittgren (Sweden Water Research/VA SYD).

Läs rapporten “Mikroplast i dricksvatten” (2020-14)