Ny rapport: Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?

Kan pedagogiska verksamheter i samhället skapa intresse hos ungdomar så att de väljer att arbeta med vattenfrågor i framtiden?

Rapporten är en del av projektet Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning? som har undersökt utställningen Den hållbara staden på Kretseum i Malmö och Sydvattens kurs Tänk H2O! vid sjön Bolmen i Småland. Bland de positiva effekterna hos eleverna fanns ökad tilltro till den egna kompetensen på området, ökad känsla av att passa in socialt på området, och ökat intresse för vissa jobb inom VA. Rapporten avslutas med några förslag för ökade och mer beständiga effekter av pedagogisk verksamhet på den framtida kompetensförsörjningen.

Författare är Fredrik Björklund, Laura Giese och Una Tellhed.

Tillhör projekt

Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?