Mesokosmer Bolmen

Mesokosmerna är som slutna system för experiment.