Ny styrelse för Sweden Water Research

Sweden Water Research har en ny styrelse sedan årsstämman den 12 juni. Bolagets styrelse består av representanter från respektive moderbolags ägarnämnder.

I styrelsen sitter:

  • Ilmar Reepalu, ordförande (Sydvatten)
  • Magdalena Beck, vice ordförande (VA SYD)
  • Johan Andersson (Sydvatten)
  • Nils Holmqvist (VA SYD)
  • Jonas Jacobsson Gjörtler (NSVA)
  • Björn Persson (NSVA)

Med ny VD och ny styrelse på plats inleds nu ett framåtriktat arbete.

– Jag känner ett stort driv och engagemang från vår nya styrelse och efter sex års verksamhet under en uppbyggnadsfas finns det nu ett behov av att arbeta vidare med ny målstruktur för bolaget för att möta de globala vattenutmaningarna, säger Henrik Aspegren, VD.