Ny teknik ger svar om bakterier i badvattnet på 15 minuter

Snart är det badsäsong och många är sugna på det första doppet. I Helsingborg tas vattenprover varje vecka för att ta reda på om det finns kolibakterier i vattnet. De vattenprover som tas enligt gällande regelverk ger inte utslag förrän tre dagar senare, en aning sent för den som ska bada samma dag. I sommar testar vi därför, inom projektet Urbana bad, att kombinera tekniker som ger svar på om det finns kolibakterier i badvattnet på bara 15 minuter.

Forskningsprojektet Urbana bad genomför ett pilotprojekt i Helsingborg i sommar. Det innebär att vi testar att hyra in mätare för flödescytometri och mätning av Escherichia coli och enterokocker. Kombinationen av dessa två mätmetoder kan ge svar på vilka halter av E. coli och enterokocker som finns i badvattnet på bara 15 minuter, istället för att ge utslag tre dagar senare som vanligt. Vidare kan kombinationen av två tekniker leda till att vi kan förutspå vilka ändringar i bakteriefloran som indikerar att skadliga bakterier är på uppgång. De två teknikerna vi testar i kombination heter ColiMinder och BactoSense.

– Vi är oerhört glada för det här samarbetet och har stora förhoppningar om att pilotprojektet i längden leder till att vi kan varna våra badare direkt istället för tre dagar senare vid de få tillfällen när vi får dåliga provresultat. Givetvis följer vi även i fortsättningen gällande regelverk och tar de vanliga vattenproverna – detta är bara bonus, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig i Helsingborgs stad.

– Det ska bli jättespännande att se utfallet när vi testar att samköra de två mätmetoderna. Båda metoder är väl beprövade sedan tidigare men ingen har, mig veterligen, använt dem i kombination. Vi bryter blad här, säger Therese Jephson, projektledare på Sweden Water Research.

Mätresultaten kommer att analyseras för att ge snabba svar på vattenkvaliteten samt för att kunna leda till utveckling av smarta algoritmer som på sikt kan användas för att förutspå problem med vattenkvaliteten innan de faktiskt uppstår.

Bakgrund

Forskningsprojektet Urbana bad har pågått sedan 2018 och har gett en del svar på komplexa frågor kring badvattenkvaliteten. Projektet är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Lunds universitet, Malmö stad, VA SYD, NSVA och Sweden Water Research.

Pilotprojektet i sommar har gjorts möjligt genom samarbetet mellan specialister inom Urbana bad, Källby Vattenverkstad  och innovationsmedel från Helsingborgs stad.

Här kan du läsa mer om projektet Urbana bad

För mer information kontakta

Therese Jephson, projektledare Urbana bad, Sweden Water Research
Tel: 0730-499912, e-post: therese.jephson@swrab.se

Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad
Tel: 042-10 25 39, e-post: elisabet.lindberg@helsingborg.se

Catherine Paul, docent vid Teknisk vattenresurslära och lektor vid Lunds universitet
Tel. 046-222 91 10, e-post: catherine.paul@tvrl.lth.se