Nya doktorander forskar om källsorterat gråvatten och klimatanpassning av ledningsnätet

Under hösten har Sweden Water Research välkomnat Ashley Hall och Sara Roth som industridoktorander hos oss och NSVA.

Ahsley och Sara under en av sina första veckor på Sweden Water Research, i den svenska montern på IWA World Water Congress i Köpenhamn där de arbetade som volontärer.

Sara Roths forskningsprojekt handlar om klimatanpassning av det urbana dagvattensystemet. Under sin utbildning i ekosystemteknik vid Lunds universitet arbetade hon med VA SYDs satsning Tillsammans gör vi plats för vattnet, där hon skrev en rapport för VA teknik Södra. Sitt examensarbete skrev Sara kring kombinerade effekter av klimatförändringar på Ståstorpsån i Trelleborg, vilket är en grund till det doktorandprojekt som hon nu har påbörjat. Innan sin doktorandtjänst har Sara arbetat som konsult inom dagvatten.

Ashley Halls forskningsprojekt handlar om rening av källsorterat gråvatten från tvätt, dusch och handfat och utförs på RecoLab i Helsingborg. Ashley bygger ett pilotreningsverk för att nå extremt låga föroreningskoncentrationer i utsläppet, för att utveckla kunskap och nya processer för decentraliserad gråvattenrening i växande städer.

Tillhör projekt

Rening av källsorterat gråvatten för låga utsläppskrav med MBBR och horisontella filter

Klimatanpassning av urbana dagvattensystem