Nytt dagvattenkoncept kan leda till bättre dialog

Nyligen publicerade Salar Haghighatafshar, doktorand på Sweden Water Research, en artikel i tidskriften Water: Conceptualization and Schematization of Mesoscale Sustainable Drainage Systems: A Full-Scale Study. Artikeln handlar om en konceptualisering av hans forskning kring blå-gröna lösningar för dagvattensystem i staden.

Salar tittar i sin forskning på hur både storlek och placering på de blå-gröna lösningarna spelar roll för förmågan att fördröja vattnet till och i ledningsnätet. I den nya artikeln har Salar tittat på systemet i Augustenborg i Malmö, där man arbetat med blå-gröna lösningar för området. Det har sedan kunnat beskrivas som ett koncept, en enkel beskrivning för hur systemet fungerar, där olika parametrar kvantifierats.

– Grundtanken med artikeln var att göra en enkel beskrivning av ett koncept för hur de öppna blå-gröna lösningarna fungerar i området Augustenborg. Det är många olika kompetenser som behöver samarbeta kring dagvattenfrågan i en stad och därför är detta ett enkelt sätt att beskriva ett komplext system, säger Salar Haghighatafshar.

Problemet med de hydrologiska modeller, som Salar tidigare arbetat med, är att de är komplexa och svårbegripliga för många. Konceptmodellen kan därför fungera som en brygga mellan olika kompetenser som arbetar med stadens dagvattenlösningar – inte bara VA-ingenjörer.

– Förhoppningen är att det ska underlätta dialogen och kommunikationen mellan VA-ingenjörer, arkitekter, stadsplanerare och andra, som behöver samarbeta för att hitta nya lösningar. Men konceptet kan även skapa stor nytta för VA-ingenjörer. Det är en behändig modell som enkelt kan skalas upp från mindre skala till stadsskala, säger Salar.

Nu går Salar in i sista delen av sin forskning som doktorand. Det handlar om att omvandla den konceptuella modellen till en matematisk modell för att kunna köras snabbt. Sista steget är att implementera den matematiska modellen för en optimeringsstudie för att kunna se var i staden det är mest lämpligt att placera blå-gröna lösningar för att förebygga skadliga översvämningar.

Länk till artikeln Conceptualization and Schematization of Mesoscale Sustainable Drainage Systems: A Full-Scale Study

Tillhör projekt

Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering

Denna sida ingår i Höjdpunkter från 2018