Nytt forskningsprojekt: Mikroplaster i kretsloppet

Intresset och kunskapen om att mikroplaster hamnar i miljön är ganska ny och kunskapen om mikroplast i VA-tekniska system är fortfarande låg. Därför ska detta projektet skapa en överblick över flödet av mikroplaster i kretsloppet för att karaktärisera förekomst, storleksfördelning och sammansättningen i det VA-tekniska kretsloppet.

Tillhör projekt

Mikroplaster i kretsloppet