Nytt forskningsprojekt: Uppströmsarbete – i dag och i framtiden

Hur ser VA-verksamheternas uppströmsarbete ut, vilka metoder används, vilka verktyg och vilka arbetssätt finns tillgängliga? Var finns svårigheter, behov och goda exempel? Det ska det här projektet kartlägga, resultaten kommer att ligga till grund för utvecklingen av en modell för ett systematiskt och strategiskt uppströmsarbete.

Tillhör projekt

Uppströmsarbete – i dag och i framtiden