På gång på Källby vattenverkstad

Ny teknik och nya samarbeten inom Källby vattenverkstad. Projektledare Markus Fröjd berättar mer om vad som är på gång.

Ny uppställning med doserpump och pump till det cirkulära systemet där man testar diverse simulerade läckor och inträngningar.

Källby vattenverkstad är dels en testbädd i ett fysiskt hus i Lund (gamla Källby vattenverk), och dels ett samarbetsprojekt med testbäddarna Bolmens forskningsstation och RecoLab. Markus Fröjd på Sweden Water Research är projektledare för Källby vattenverkstad tillika fokusområdesledare för fokusområde Biologiskt stabila dricksvatten.

Vad gör ni på Källby vattenverkstad just nu?

– Just nu arbetar vi med att göra de sista testerna med en partikelräknare från Uponor. Vi har även etablerat Källby vattenverkstad som en naturlig utgångspunkt för idrifttagande av diverse onlineinstrument – inte minst de nya flödescytometrarna som nu är på väg ut i VA SYDs verksamhet. Vi har även arbetat med att få till hyresavtal för två nya enzymatiska tekniker för övervakning av bakterier i nära realtid. Två instrument av fabrikat ColiMinder, anländer redan under april månad och kommer att testas under 2022 i olika situationer, från långsamfilter i vattenverk till realtidsövervakning av vattenkvalitet i ledningsnätet, såväl som för övervakning av badvattenkvalitet.

Bild från ett äldre försök med Uponors partikelmätare, samt två portabla flödescytometrar (Bactosense).

Vad händer inom projektet Källby vattenverkstad – samarbetsprojekt med Bolmens forskningsstation och RecoLab?

– Vi har inlett ett samarbete med Urbana bad-projektet. Med hjälp av kollegor från Urbana bad-projektet kommer ColiMinder-instrumenten från Källby vattenverkstad att vara uthyrda till Helsingborg stad under sommaren för att användas för övervakning av badvattenkvalitet. Ett superspännande samarbete som ger mervärde för alla deltagande parter. Vi arbetar såklart vidare med vårt breda koncept inom Källby vattenverkstad – hur kan nya tekniker och mätinstrument användas på bästa sätt i olika sammanhang? Detta samarbete är av tydligt intresse sett ur denna frågeställning och kan förhoppningsvis hjälpa Sweden Water Researchs ägarbolag att ta ett kliv framåt när det kommer till badvattenkvalitetsövervakning, samtidigt som vi i Källby vattenverkstad kan plocka hem drifterfarenheter från instrumenten och inspireras till nya smarta användningsområden för våra instrument.

Hur ska arbetet utvecklas under 2022?

Vi kommer såklart att fortsätta arbeta nära RecoLab och Bolmen, och med recirkuleringsfrågorna när det kommer till övervakning av vattenkvalitet. Vi arbeta även vidare med våra mer digitala kollegor när det kommer till frågor som berör data och datahantering.

Läs mer

Källby vattenverkstad

RecoLab

Bolmens forskningsstation

Så jobbar vi med testbäddar