Vad har UV för effekt på bakterierna i vårt dricksvatten – Kristjan Pullerits