RESVAV i referensgrupp för regeringsuppdrag

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för användning av avancerad rening för att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten så att vattenmiljön i Sverige kan skyddas. I referensgruppen för detta uppdrag ingår en representant från RESVAV – Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten.

RESVAVs representant är med i referensgruppen för att bidra med sin expertkunskap på området. I början av oktober hålls ett möte där synpunkter på några rapporter som Naturvårdsverket har beställt kommer att samlas in från referensgruppen.

Naturvårdsverket ska redovisa till regeringskansliet vad man kommit fram till senast den 1 maj 2017.

Tillhör projekt

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV