Reuters rapporterar om H+

Se Reuters intervju med Hamse Kjerstadius om varför sorterande avloppssystem är framtiden för kommande generationer.

Hamse Kjerstadius visar och berättar om tankarna kring sorterande avloppssystem i samband med utbyggnaden av hamnområdena H+ i Helsingborg. Se klippet här.