Robotålar, väderradar och tillit på rekordstor SWR-dag

Vilken dag det blev! Sweden Water Research-dagen 2022 slog publikrekord både fysiskt och digitalt och var minst sagt späckad av kunskap och spännande exempel. Tack alla som delade med sig och deltog! Här kan du ta del av dagen i efterhand.

Det blev nytt deltagarrekord när runt 200 personer samlades i Lund den 25 november för att delta på Sweden Water Research-dagen 2022. Dessutom deltog runt 150 personer digitalt. Det visar hur stort intresset är för de viktiga frågor vi jobbar med.

Och det blev en spännande dag med massor av exempel på hur vi jobbar med utveckling och forskning tillsammans med våra ägarbolag, men också insikter utifrån. En del av det vi fick höra mer om var tillitsbaserat ledarskap, dagvattenspolade toaletter, aerobt granulärt slam, biofilmsprocesser, brunifiering, intressentdialog, huvteknik, MBBR, omvänd osmos, robotålar och väderradar.

Missade du dagen eller vill se någon av presentationerna igen? Det kan du göra här:

Inledning

Länk: Titta på inledningen 

Henrik Aspegren, VD Sweden Water Research och moderator Maria Sätherström Lantz inleder dagen.

Innovation och ledarskap för cirkulära system
Från visioner och stora ord – hur kommer vi vidare med faktiska innovationer?

Eva Dalman – Lunds kommun, Louise Bringselius – Lunds universitet, Pär Dalhielm – Svenskt Vatten i paneldiskussion med Maria Sätherström Lantz, WIN, moderator för dagen.

Länk: Titta på programpunkten Innovation och ledarskap

 • Innovation och ledarskap Therese Jephson, fokusområdesledare Sweden Water Research och projektledare VA SYD
 • Tillitsbaserat ledarskap, Louise Bringselius, författare, debattör och forskare inom organisation och ledning
 • Röda Oasens byggemenskap, Ludvig Haav.
 • Brunnshög och vattnet, Eva Dalman, Lunds kommun.
 • Urbana Bad, Elisabet Lindberg, Helsingborgs stad
 • Tid för Svängrum, Riktning och Förändring, Pär Dalhielm, Svenskt Vatten
 • Samtal på scen, vad är snack och vad är verkstad? Eva Dalman, Louise Bringselius, Pär Dalhielm

Resurssnål och miljövänlig avloppsrening

Länk: Titta på programpunkten Resurssnål och miljövänlig avloppsrening 

 • Utmaningar, krav och lösningar för framtidens reningsverk, David Gustavsson fokusområdesledare, och Simon Bengtsson, Sweden Water Research
 • Kolanvändning, Elin Ossiansson, doktorand Sweden Water Research/VA SYD
 • Försedimentering, Louise Westin,
 • Digital tvilling, Christoffer Wärff,
 • Lustgas, Sara Ekström,
 • AGS, Simon Bengtsson
 • Resurssnål och miljövänlig avloppsrening – reflektioner, Christian Rosén, Veolia

Dricksvatten i ett förändrat klimat
Vad krävs för att vi ska kunna förlita oss på våra vattentäkter även i ett förändrat klimat? Och är framtidens dricksvatten gårdagens avloppsvatten?

Länk: Titta på programpunkten Dricksvatten i ett förändrat klimat

 • Introduktion till SWRs fokusområde Dricksvatten i ett förändrat klimat, Kenneth M Persson, fokusområdesledare Sweden Water Reserach och Sydvatten
 • Våra gemensamma vattentäkter, Christian Alsterberg, Sydvattten
 • Hållbara Bolmen, Jenny Åström, Sydvatten
 • Människors attityder till renat avloppsvatten, Filippa Caesar, examensarbete VA SYD
 • Vattenförsörjning i Perstorp Industripark, Olof Strand, Perstorp Specialty Chemicals AB

Det intelligenta ledningsnätet

Länk: Titta på programpunkten Det intelligenta ledningsnätet

 • Fokusområdet Det intelligenta ledningsnätet, Jesper König, fokusområdesledare Sweden Water Resarch och Ingemar Clementson, fokusområdesledare, NSVA
 • Väderradar, Sven Bengtsson och Andreas Bengtsson, NSVA
 • Omvärldsspaning, Victor Pelin, NSVA och Simon Granath, VA SYD

Avslutning

Länk: Titta på avslutningen

Henrik Aspegren och Maria Sätherström Lantz summerar dagen

Therese Jephson introducerar första passet om Innovation och ledarskap på Sweden Water Research-dagen 2022.

Tack till alla som var med! Boka redan nu in nästa års Sweden Water Research-dag, den 24 november 2023!