Salar Haghighatafshars halvtidsseminarium

Välkommen till Salar Haghighatafshars halvtidsseminarium "Mesoscopic-scale evaluation of sustainable drainage systems" den 6 november.

6 November kl 09:00 – 10:00

Den 6 november 2017 kl 09.00-10.00 håller Salar Haghighatafshar halvtidsseminarium i KC:M i Kemicentrum, LTH, Lund. Titeln är Mesoscopic-scale evaluation of sustainable drainage systems. Professor Magnus Larson från TVRL, LTH och Stina Hall från VA SYD är bedömare.
Presentationen hålls på engelska men diskussionerna kan vara på svenska.

Anmäl dig till seminariet här.

Om Salars arbete

Salar arbetar med projektet Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering. Öppna blå-gröna dagvattenlösningar får en alltmer central roll för hantering av dagvatten i såväl Sverige som internationellt. Det finns dock ett uttalat behov av utvärdering av befintliga system och att ta reda på vilken roll systemen spelar i den generella hanteringen av stadens vatten.

Tillhör projekt

Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering