Save the date – IWA Sverige-seminarium om mikroplaster

Onsdagen den 8 november 2017 håller IWA Sverige ett seminarium om mikroplaster i Malmö.

Seminariet syftar till att presentera ny internationell kunskap om mikroplaster och dess förekomst i dagvatten, spillvatten och slam samt vad som händer med mikroplaster i reningsanläggningar och vid slamspridning på åkermark. Seminariet är till för dig som arbetar med avloppsfrågor inom kommunal VA-organisation, myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet.

Dagen efter seminariet, torsdagen 9 november, anordnar Sweden Water Research och VA-teknik Södra en workshop för forskare inom området, med syfte att identifiera angelägna frågor för fortsatt forskning. Mer information kommer så snart detaljer och praktikaliteter är klara.