Slutrapport för Den varma och rena staden

Nu är slutrapoprten för Den varma och rena staden klar.

Projektet Den varma och rena staden har utvecklat, testat och utvärderat två nya innovativa koncept för avloppsvattenrening: energipositiv rening respektive kompakt rening. Testerna har skett på två avloppsreningsverk i södra Sverige – Källby avloppsreningsverk i Lund och Smygehamn avloppsreningsverk i Trelleborgs kommun. Målet är att metoderna skall klara morgondagens reningskrav, ta mindre plats, förbruka mindre energi, producera mer biogas jämfört med konventionella system och möjliggöra återvinning av rena näringsämnen.

De genomförda lab- och pilotförsöken i Lund och Trelleborg visar att båda de undersökta koncepten fungerar och uppnår sina mål, men med vissa begränsningar. Rapporten och de olika delrapporterna finns att ladda ner och läsa här.

Tillhör projekt

Den Varma och Rena staden