Uppskjutet slutseminarium kring effektiv luftning på svenska avloppsreningsverk

Tyvärr kommer vårt planerade slutseminarium kring luftning på avloppsreningsverk bli uppskjutet till hösten. Vi återkommer så snart vi har förslag på nya datum.

Många svenska avloppsreningsverk har potential att minska sin energianvändning, och luftningen är en viktig del att fokusera på. Projektet Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk (ELSA) som nyligen avslutades har resulterat i en SVU-rapport som kan bidra till att höja kunskapsnivån kring luftningen i VA-branschen. Under seminariet kommer de huvudsakliga innehållet och slutsatserna från SVU-rapporten presenteras.

  • Måndagen den 27 april kl. 13:00-16:00  i Göteborg
    Plats: Gryaab AB, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg
  • Måndagen den 4 maj kl. 13:00-16:00 i Stockholm
    Plats: Varim, Storgatan 5, Stockholm

Anmälan senast 20 mars

Anmäl dig till ett av seminarierna senast den 20 mars, via denna registreringslänk.

Målgrupp

Processingenjörer och driftpersonal på avloppsreningsverk samt leverantörer och konsulter inom avloppsvattenrening.

Preliminär dagordning

13:00-13:15 Inledning med bakgrund till ELSA-projektet (David Gustavsson, Sweden Water Research/VA SYD)
13:15-14:00 Energieffektiv luftning – Luftningsutrustning, faktorer som påverkar energianvändningen, design (Simon Bengtsson, Promiko)
14:00-14:30 Fika och möjlighet att diskutera med leverantörer
14:30-15:00 Energieffektiv luftning – Styrning, drift, underhåll och upphandling (Simon Bengtsson, Promiko)
15:00-16:00 Tid för frågor och diskussion

Tillhör projekt

ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk