Stormöte inom Testbädd Ellinge med besök på pilotanläggningen

Ett glatt gäng från Testbädd Ellinges grundorganisation på plats i Eslöv för att diskutera hur arbetet med testbädden går och, inte minst, för att titta på pilotanläggningen.

Tisdagen den 19 mars samlades 24 personer från Testbädd Ellinges grundorganisation för ett möte i Eslöv för att diskutera hur arbetet med testbädden går och, inte minst, för att titta på pilotanläggningen.

Testbädd Ellinge skapades 2021 med medel från Vinnova. Fem VA-organisationer, de så kallade testbäddsutvecklarna, VA SYD, Gryaab, Kungsbacka kommun, Lidköping miljö och teknik och VIVAB plus Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, RISE, Orkla Foods, Värpinge Grön LivsCultur svb, Sweden Water Research och Svenskt Vatten deltar. Vinnova-projektet avslutas i december 2024.

Förseningar av leveransen av pilotanläggningen inom projektet har skapat en del problem, men nu kunde äntligen organisationerna träffas på plats på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv för att se att all mekanisk utrustning är på plats.

Under dagen presenterades också status och resultat från delprojekt och examensarbeten samt nya projektansökningar som är kopplade till testbädden.

Laguppställning! 24 deltagare inom Testbädd Ellinge på plats vid den mekanisika utrustningen.

Tillhör projekt

Testbädd Ellinge