Studiebesöket till Nordens första fullskala lockade många

Den 25 maj anordnade Testbädd Ellinge ett studiebesök till det danska företaget Aquagreens huvudkontor och pilotfaciliteter i Roskilde samt till Nordens första pyrolysanläggning för avloppsslam i fullskala på Fårevejle Renseanlæg som driftas av Odsherred Forsyning.

Hela 44 deltagare mötte upp vid Malmö C kl. 08:30 för att med buss åka tur och retur till Aquagreens anläggningar på Själland. Tolv olika VA-huvudmän sprida över hela Sverige, sju företag och två universitet var representerade.

På Aquagreens huvudkontor på Risø Huse utanför Roskilde presenterades projektet Testbädd Ellinge och Aquagreen berättade om sin verksamhet och sin teknologi. Därefter fick deltagarna besöka Aquagreens testfaciliteter ett par stenkast bort på DTU Risø Campus. Lunchen åts på bussen på väg mot Fårevejle Renseanlæg. Vi var, som planerat, hemma vid Malmö C vid kl. 16:30.

Fanny Villadsen, direktör på Odsherred Forsyning, berättade varför de har valt att satsa på slampyrolys.

På Fårevejle Renseanlæg är Aquagreens integrerade ångtorknings- och pyrolysanläggning HECLA® Setores 1000 installerad som kan behandla avloppsslam på 50 000 personekvivalenter (1000 ton TS/år). Anläggningen har enbart varit i drift i två månader och anläggningen är ännu inte övertagen av Odsherred Forsyning. Förutom från Fårevejle Renseanlæg kommer avloppsslammet som behandlas i anläggningen från fem olika reningsverk i regionen.

Henning Schmidt-Petersen VD på Aquagreen visar upp slammottagningsstationen på Fårevejle Renseanlæg.

Läs mer om projektet Testbädd Ellinge här