Styrelsemöte med studiebesök på Bolmens forskningsstation

Sweden Water Researchs styrelse höll sammanträde och bjöds på studiebesök vid Bolmens forskningsstation.

Styrelseledamöter och representanter från Sweden Water Research och ägarbolagen njuter av solen vid sjön Bolmen.

Den 7-8 mars arrangerades ett studiebesök i samband med sammanträde för Sweden Water Researchs styrelse vid sjön Bolmen. Deltagarna fick ett studiebesök på Bolmens forskningsstation där föreståndare Juha Rankinen, Sydvatten, presenterade den verksamhet som bedrivs där. Efterföljande dag hölls styrelsemöte där IWA-konferensen i Köpenhamn, årsredovisning och Sweden Water Researchs utveckling stod på agendan.

Sweden Water Researchs styrelse består av ledamöter från ägarbolagens styrelser och på styrelsemöten medverkar även VD Henrik Aspegren samt direktörerna från respektive ägarbolag (Ulf Thysell, NSVA, Jörgen Johansson, Sydvatten och Joel Olthed, VA SYD).

Läs mer om Sweden Water Researchs styrelse och organisation