Summering av 1st Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar

Den 11-12 oktober anordnade Testbädd Ellinge den första svenska konferensen om slambiokol i Malmö. Konferensen lockade 122 personer från 14 olika länder.

 

Hela 32 olika talare stod på scenen. Sex företag presenterade sina pyrolystekniker. Den 13 oktober anordnade testbädden ytterligare ett studiebesök tillsammans med AquaGreen till Fårevejle avloppsreningsverk i Danmark där de har installerat en ångtork och pyrolys för avloppsslam i full skala, vilket lockade 55 personer varav nästan alla hade deltagit på konferensen.

Konferensens innehåll samlade upp aktuell kunskap om slambiokol ur många olika synvinklar såsom pyrolystekniker, erfarenheter från full- och pilotskala, karakterisering av slambiokol, användning av slambiokol som gödselmedel och/eller filtermaterial, marknadsaspekter och systemanalyser av implementering av slampyrolys. Konferensen avslutades med en paneldebatt mellan teknikleverantörerna.

De kanske mest heta ämnesområdena under dagarna var nedbrytning av PFAS, tillgänglighet av fosforn i slambiokolet och energibalansen vid torkning och pyrolys.

Förutom intressanta och bra presentationer var åhörarna mycket aktiva som frågeställare till de muntliga presentationerna. Vi som arrangörer fick många lovord under de båda dagarna för vårt arrangemang. Se hela programmet här

Vi kommer att anordna the 2nd Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar (2nd SCSSB) i oktober 2024.

Studiebesöksdeltagare som lyssnar intensivt på AquaGreens VD Henning Schmidt-Petersen.