Sweden Water Research-dagen 27 november

Sweden Water Research-dagen den 27 november 2015 på temat hur vi möter framtidens vattenutmaningar.

NÄR Fredagen 27 november 2015 VAR Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund

PROGRAM
08.30
Kaffe och macka

09.15 Välkommen – Sweden Water Researchs styrelses ordförande Magnus Jälminger och hedersordförande Emmanuel Morfiadakis.

09.30
Vad är Sweden Water Research och varför behövs det? Vad har hänt under första året? – Sweden Water Researchs forskningschefer Kenneth M Persson, HB Wittgren och Marinette Hagman berättar och svarar på frågor från publiken.

10.15
Anna Thomasson, ekonomie doktor och universitetslektor från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet om organisationsformer. Fördelar med att gå samman i regioner kontra att vara en liten enskild kommun/aktör.

10.45 Paus med kaffe och frukt

11.15
Fem gånger forskning

 David Gustavsson, forskningsledare på Sweden Water Research om projektet Manammox.
 Sandy Chan om biofilmen i biologiska filter.
 Salar Haghighatafshar om Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering.
 Michael Cimbritz om rening av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvattnet.
 Misagh Mottaghi on water sensitive urban planning in Water and Environmental Engineering (this will be held in English).

11.50 Samtal med ovanstående forskare, lett av moderatorn.

12.00 Lunch

13.00
Omvandling, förvaltning och förnyelse – Sweden Water Researchs forskare funderar. Linda Parkefelt, Marinette Hagman, David Gustavsson och HB Wittgren.

13.30
Samarbete för forskning – Hur får man tre organisationer med tillsammans 18 kommuner att arbeta tillsammans? Hedersordförande Emmanuel Morfiadakis och styrelseordförande Magnus Jälminger berättar utifrån Sweden Water Researchs erfarenheter.

13.50 Paus med kaffe och kaka.

14.20
It’s actually about rocket science
Orbital Systems Jakob Nielsen och Sam Dadnahal berättar om teknologin bakom deras produkt – världens mest effektiva dusch som sparar över 90% vatten och 80% energi.

15.00 Avslutning och tack – Sweden Water Researchs styrelseordförande Magnus Jälminger.

Moderator: Maria Nordblad Stålgard

ANMÄLAN gör du här, senast den 18 november. Dagen är kostnadsfri (vi tar 450 kr i avgift om du anmäler dig men uteblir).