Tre års lärdomar om mikroplaster

Mikroplaster sprids i naturen och når våra hav och vattendrag. Men var kommer de ifrån och hur ser deras transportvägar ut? Sweden Water Research har projektlett det treåriga projektet FanpLESStic-Sea med fokus på att öka kunskapen om mikroplaster.

Pilotanläggning med konstruerad våtmark för att avskilja mikroplast från dagvatten i Gdansk.

Åtta länder runt Östersjön har samarbetat för att ta reda på mer fakta om mikroplaster, var de kommer ifrån och hur de sprids – för att tillsammans kunna minska mängden mikroplaster som hamnar i havet.

Nu är projektet slut och det är dags att sammanfatta alla rapporter och aktiviteter.

En virtuell utställning om mikroplaster The Latvian Institute of Aquatic Ecology.

Fem pilotanläggningar för att rena bort mikroplaster

Olika metoder för att rena dagvatten och avloppsvatten från mikroplaster har testats i pilotanläggningar i projektet. Bland annat har man i Finland använt buntar av vass för att filtrera vatten i en flod som transporterar mycket smältvatten från staden till havet. Pilotanläggningarna utvärderas i rapporten Piloting technologies for microplastics removal from urban waters.

Hur ser flödet av mikroplaster ut i en hypotetisk stad?

Sweden Water Researchs doktorand, Emma Fältström, forskar på flöden av mikroplast i urbana vatten, så som avloppsvatten och dagvatten. I FanpLESStic-Sea har hon skrivit rapporten Mapping flows for a model city där hon redogör för källor, spridningsvägar och recipienter av mikroplast genom en flödesmodell för en ”modellstad”

Resultaten av Emmas beräkningar visar att den största källan (baserat på massa) till urbana vatten är utsläpp från däck. För avloppsvatten var den största källan utsläpp från klädtvätt. Mikroplast i kranvatten, damm och avrinning från tak hade alla en förhållandevis liten belastning.

Fler rapporter och faktablad

All dokumentation från projektet finns samlad på hemsidan, bland annat elva populärvetenskapliga faktablad som sammanfattar undersökningar och resultat (så som ”mikroplaster från konstgräsplaner” och ”mikroplastutsläpp från tvättmaskiner”):

FanpLESStic-Sea outputs and reports

Om projektet

FanpLESStic-Sea har finansierats av EUs fond Interreg Baltic Sea Region.

Länk till hemsidan för FanpLESStic-Sea

Partners:

 • Sweden Water Research (NSVA, Sydvatten, VA SYD)
 • Aalborg university, Danmark
 • Natural Resources Institute Finland (LUKE), Finland
 • Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission (HELCOM), Finland
 • Latvian Institute of Aquatic Ecology (LIAE), Lettland
 • Siauliai Chambers of Commerce, Industry and Crafts (SCCIC), Litauen
 • Salt Lofoten AS (SALT), Norge
 • Gdansk Water Utilities Ltd. (GIWK), Polen
 • Gdansk Water Ltd. (GW), Polen
 • State Autonomous Institution of the Kaliningrad region “Environmental Center “ECAT-Kaliningrad” (ECAT), Ryssland
 • Luleå Tekniska Universitet